03 Mar 2023

TwinPlant – digitální platforma pro optimalizaci provozu ČOV

Čistírny odpadních vod se potýkají s vysokými cenami energií, emisemi CO2 a rostoucím počtem regulačních požadavků. TwinPlant je vhodným nástrojem pro optimalizaci provozu ČOV, který může pomoci až k 30% úspoře energie, provozních nákladů a klimaticky neutrálnějšímu provozu.


Odvětví čištění odpadních má zásadní vliv na životní prostředí. Při současných vysokých cenách energií a při stávajících i budoucích předpisech týkajících se limitů polutantů v odpadních vodách a emisí CO2 se však dosažení efektivního provozu bez komplexního přehledu celého provozu ČOV stává velkou výzvou.

Řešením by mohla být digitální platforma TwinPlant od společnosti DHI. Kombinuje data ze senzorů v reálném čase se simulačními modely a poskytuje podrobnou virtuální kopii fyzické čistírny - digitální dvojče, které nabízí predikci hodnot na přítoku a celkového stavu čistírny až na tři dny dopředu. TwinPlant shromažďuje údaje o všech faktorech, které musí provozovatelé zohlednit, a poskytuje virtuální testovací zařízení, kde mohou provozovatelé rychle a bezpečně experimentovat před zavedením provozních změn ve fyzickém zařízení. Díky systému TwinPlant mohou čistírny odpadních vod často dosáhnout až 30% úspory energie a navíc pozitivně ovlivnit účinnost čištění, dávkování chemikálií a emise skleníkových plynů.Krátké představení platformy TwinPlant:

TwinPlant: Quick Tour - YouTube