03 Mar 2023

DHI a.s. je novým partnerem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Spolupráce s MFF UK umožňí propojení s významným vědeckým a výukovým centrem, jehož práce je aplikovatelná v naší sféře působení ve vodním hospodářství. Zejména v oblasti zpracování časových řad, predikcí či matematických analýz,“ uvedl u příležitosti uzavření nové partnerské smlouvy předseda představenstva DHI a.s. Ing. Karel Pryl.

Studenti Matfyzu získají díky partnerství s firmou DHI a.s. šanci nahlédnout do reálných problémů a zapojit se do jejich řešení. „Toto partnerství otevírá novou oblast aplikací matematických modelů, protože se jedná o reálné vodohospodářské problémy,“ říká doc. Miloš Kopa z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. Spolupráce podle něj může vést k velmi originálním tématům diplomových a seminárních prací. Nabídka témat bude mířit především na posluchače studijního programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.

„Vodní hospodářství, trvale udržitelný rozvoj a praktické snižování negativních dopadů klimatické změny jsou zásadní témata, která by studenty mohla oslovit. DHI se zabývá řešením vodohospodářských výzev i na celosvětové úrovni, a nabízí tedy uplatnění nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. V neposlední řadě je to oblast inovací, i zde vidíme, řekněme, společnou DNA MFF UK a DHI a.s.,“ dodává Ing. Pryl.

Kromě spolupráce v oblasti studentských prací se do budoucna počítá i se zapojením expertů DHI a.s. do výuky formou příležitostných přednášek a seminářů. Například v zimním semestru příštího akademického roku se uskuteční seminář Stochastické problémy ve vědě a praxi. Na základě dohody mezi oběma partnery a zájmu ze strany studentů budou postupně přibývat další společné aktivity.

Odkaz na celý článek MFF UK zde.