23 Oct 2023

Poslední možost získat MIKE ECO Lab pro modelování kvality vody

Nabídka je časově omezena do 21. listopadu 2023!

Rádi bych vás informoval o aktuální kampani, kde je možné naposledy získat moduly MIKE ECO Lab při zakoupení modulu MIKE+ Transport. Software MIKE ECO Lab je dodáván zdarma jako bonus vázaný na platnou podporu SMA modulu MIKE+ Transport (1 rok podpory SMA je při zakoupení SW zdarma).

Po vydání nové verze softwaru MIKE+ 2024 (kampaň je platná do 21. listopadu 2023) již nebude MIKE ECO Lab nabízen jakožto bonus v případě zakoupení modulu MIKE+ Transport a nebude tedy možné tento softwarový modul dále zakoupit.

MIKE ECO Lab v kombinaci s MIKE+ 1DPiepflow a MIKE+ Transport je možné využít např. pro stanovení a sledování nových standardů v oblasti řízení kvality vody. Toto pokročilé softwarové řešení podporuje exkluzivní integraci hydrodynamického modelu (MIKE1D) ve spojení s modelem kvality vody založeným na procesech MIKE ECO Lab enginu, který dalece překonává základní rovnice vyskytující se v jiných softwarech.

MIKE ECO Lab produktový leták ke stažení zde.

Další informace o MIKE ECO Lab “kampani” naleznete na webu DHI Group -

MIKE+ | Perform More Precise Water Quality Assessments (mikepoweredbydhi.com)

Celoročně také nabízíme úvodní školení zdarma zaměřené na modelování kvality vody s využitím MIKE ECO Lab -

MIKE+ CS – Getting started with water quality modelling (theacademybydhi.com)

Pokud byste měli zájem o další informace nebo cenovou nabídku, neváhejte kontaktovat In. Františka Němce, frne@dhigroup.com

DHI a.s..