23 Mar 2022

Světový den vody 2022

Letošní Světový den vody (SDV) připadl na 22. března 2022 a konal se v Praze v Kongresovém centru pod mottem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. 

Organizátory SDV byly SOVAK ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a SVH ČR, z.s., společnost DHI a.s. byla jedním z oficiálních partnerů.

Společnost DHI a.s. zahrnuje ve své činnosti projekty zaměřené na problematiku podzemních vod, jako byly např. projekty:

  • Ovlivnění podzemních vod výstavbou obchvatu Běchovic
  • Posouzení opatření pro eliminaci dopadů dolu Turow
  • SW FEFLOW a jeho napojení na stávající simulační nástroj vodní bilance v povodí Dyje
  • Sesuv půdy Dobkovičky