29 Mar 2022

Generel kanalizace Uničov – efektivní řešení přepadů dešťových vod

Generel kanalizace Uničov – efektivní řešení přepadů dešťových vod z odlehčovací komory 

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vyřešení častých přepadů dešťových vod do řeky Oskavy a návrhu retenční nádrže.

Prvním krokem bylo vypracování generelu kanalizační sítě, který posloužil jako podklad pro následné rozhodování a optimalizaci původního návrhu retenční nádrže.

Díky matematickému modelu bylo možno detailně analyzovat průtokové poměry v přítokových potrubích a navrhnout soubor opatření, která snížila počet přepadů z 50 na 7, resp. objem přepadlé vody z 150 000 m3 na 20 000 m3.

Výsledný technický návrh obsahoval zmenšení retenční nádrže na 1/10 jejího původního objemu a využití stávajícího potrubí pro retenci dešťové vody a vybudování čerpací stanice s režimem čerpání pro zachycení prvního splachu. Realizace tohoto návrhu přinesla nejen finanční úspory ve výši cca 4,3 mil. Kč (171 000 EUR), ale také významné zlepšení kvality vody v řece Oskavě a životního prostředí v jejím okolí.