14 Dec 2022

4. prosinec - Světový den ztrát vody

Odborná skupina pro ztráty vody Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) nedávno vyhlásila Světový den ztrát vody, aby upozornila na obrovský problém ztrát vody v rozvodech pitné vody a na nutnost vážněji s ním bojovat.

Problematika ztrát vody je jednou z hlavních činností společnosti DHI a.s., která nabízí efektivní řešení detekce ztrát vody pomocí nástroje Monitor úniků (Leakage monitor).

Monitor úniku je nástroj pro kompletní sběr dat a efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní síti. Jedná se o podnikový informační systém, resp. nástroj pro efektivní provoz systémů zásobování vodou.

Více informací naleznete zde. Nyní možnost jednoduchého vyzkoušení systému i s použitím Vašich dat. Navštivte www.leakagemonitor.com!