13 Jan 2022

5. ročník soutěže Chytrá města 2021

Projekt realizovaný společností DHI a.s. se dostal do finále 5. ročníku soutěže Chytrá města 2021.

Do 5. ročníku soutěže Chytrá města 2021, kterou pořádala pořádaná nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., měly možnost své projekty přihlásit obce, města, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Zájemci mohli do soutěže přihlásit svá "chytrá řešení" v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže tedy byly zařazeny nejen již existující projekty, ale i záměry, jejichž realizace je teprve v přípravě.

Všechna přihlášená řešení hodnotila Odborná porota, kterou tvořilo 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City. Mezi pilíře hodnocení patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Ocenění byla udělena celkem v deseti kategoriích: Idea, Model, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město s 10 až 50 tisíc obyvateli, Projekt pro město s 50 až 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město s více než 200 tisíc obyvatel, Projekt pro region, Projekt celostátního významu a Mezinárodní projekt. 

Společnost DHI a.s. se účastnila soutěže v kategorii Projekt pro město s více než 200 tis. obyvateli s projektem „Aplikace Monitor úniků pro SmVaK Ostrava a.s.“, který byl vybrán do finálové dvojice společně s nakonec vítězným projektem „Dotační tituly nabízené městem na podporu zelenějšího Brna“ (přihlašovatel Magistrát města Brna).