30 Jun 2021

Pro všechny klienty, kteří mají software MIKE by DHI s platnou podporou SMA (Service and Maintenance Agreemet), je k dispozici verze 2021 Update1 ke stažení!

Odkaz na centrální webovou stránku DHI Group pro stažení aktuální verze SW.

Co je nového ve verzi 2020.1?

MIKE 2021 Update 1 obsahuje nové funkce, nástroje a aktualizace, které rozšiřují možnosti modelování, zrychlují pracovní postupy a přinášejí přesnější výsledky.

Stručný přehled hlavních změn dle softwarových produktů MIKE by DHI:

MIKE 21/3

Modelování zatížení dna, interakci a transport písečné směsi a bahna s novým modelem „Near-bed transport model”.

• Chcete lépe podpořit plánování odstraňování nánosů ze dna modelováním transportu zatížení dna? Představujeme zcela nový vědecký koncept ve světě bagrování - model „Near-bed transport“.



• Chcete-li přesnější výsledky modelování transportu smíšeného sedimentu, spočítejte transport písku pro kombinované vlny a proudy v blízkosti koryta a zvažte současně suspendované zatížení pro čisté proudy ve zbytku vodního sloupce. Navíc můžete počítat s únikem písku do vodního sloupce při bagrování.

 Další podrobnější informace naleznete na tomto odkazu pro "Mud Transport"

Urychlení pracovních postupů v MIKE 21 MA zadáním větrných a aktuálních podmínek

• Jako uživatel MIKE 21 Mooring Analysis (MA) jste možná zjistili, že dynamický vítr a dostupné informace o proudění jsou často řídce rozptýlené

• Pro efektivnější práci se softwarem pro analýzu lodní přepravy je nyní k dispozici nová možnost pro určení aktuálních a větrných podmínek. Konstantní hodnoty lze nyní použít v případech, kdy nejsou k dispozici žádná dynamická data. Ve skutečnosti můžete specifikovat konstantní proudové a větrné podmínky přímo v GUI a enginu - čímž eliminujete potřebu připravovat časové řady pro vítr a proudy.


Vylepšené posuzování dopadů přetržení přehrady pomocí nových možností simulace nenewtonských tekutin v MIKE 21

• V reakci na nedávné incidenty s přetržením přehrady těžební společnosti aktivně hledají způsoby, jak lépe vyhodnotit svá rizika. Modelování narušení odkalování v MIKE 21 však bylo výzvou, protože současná technologie nezahrnuje kapaliny, které by nedodržovaly Newtonův zákon viskozity.

• Proto pro simulaci nenewtonovských tekutin je nyní v MIKE 21 FM k dispozici nová možnost pro specifikaci vlastností tekutin včetně hustoty, viskozity Binghamovy kapaliny a meze kluzu. Toto řešení vám umožní lépe posoudit dopad přetržení odkaliště, splnit zákonné požadavky a řešit potenciální kontrolu. Navíc zahrnutím modulu “Mud Transport” do vašich simulací se vlastnosti tekutin mohou lišit v čase a prostoru, aby zahrnovali míchání nenewtonských tekutin s vodou.


FEFLOW

Modelování hydromechanických procesů pomocí vylepšeného hydromechanického plug-inu

• Jako uživatel FEFLOW máte možnost modelovat hydromechanické procesy pro sesuvy a poklesy půdy, změny povrchového zatížení, podzemní tunelování nebo odvodňování dolů, ač se to zdálo neproveditelné.
• Na základě vaší zpětné vazby provedl náš vývojový tým v rámci FEFLOW 7.4 významná vylepšení, jako např. plug-in pro hydromechanické párování. Uživatelé nyní mohou lépe posoudit změny v účinném namáhání pomocí aplikace upraveného Hookeova zákona a výsledných variací pórovitosti, hydraulické vodivosti a koeficientu skladování. Kromě toho můžete při práci s vrstvenými 3D sítěmi zobrazit usazování vyvolané lokální deformací.

MIKE+

Modelování kanalizačních systémů s plným přístupem k modulu SWMM

• Uživatelé MIKE+ a WaterNet Advisor mají nyní plný přístup k enginu SWMM! Pomocí MIKE+ SWMM můžete plánovat, navrhovat a analyzovat sanitární systémy, oddělené a jednotné kanalizační systémy. Dále je zde funkce vyhodnocení návrhů objektů LID, kapacity potrubí a další nástroje pro zajištění vysokého standardu služeb a nákladové efektivity.
• K modelům SWMM lze také přistupovat na dálku prostřednictvím webového rozhraní WaterNet Advisor. Aplikace umožňuje spuštění simulace, konfiguraci scénářů a zobrazení nebo sdílení výsledků přímo z počítače, telefonu nebo tabletu!



Vylepšení integrace MIKE+ s ArcGIS PRO editorem

• Chcete sdílet výsledky svých modelů MIKE+ s dalšími odděleními, včetně odborníků mimo oblast vodní hospodářství?

• Pokud ano, využijete vylepšení integrace MIKE+ s ArcGIS Pro! Řeky, 2D povrchový odtok a SWMM jsou nyní podporovány - společně s jejich výsledky v 1D a 2D.
• ArcGIS Pro umožňuje efektivnější zpracování vašich dat a symboliky MIKE+, prozkoumávání, vizualizaci a analýzu data nebo sdílení výsledků práce s ostatními pomocí portálu ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise.

Nový nástroj pro nouzové a havarijní události “Pump emergency Storage”

• Při návrhu nového kanalizačního systému nebo úpravě stávajícího systému je získání provozní licence hlavním milníkem. Sestavení požadované dokumentace provozních a havarijních postupů je povinností.

• Nový nástroj “Pump Emergency Storage” umožnuje automatický vypočet dostupné záložní kapacity a čas v případě poruchy čerpadla - před dosažením úrovně alarmu nebo přetečením kanalizace. Pokud by došlo k poruše čerpadla, můžete zastavit nebo zpozdit toky vadného čerpadla proti proudu. Integrovaný nástroj pro sledování sítě navíc eliminuje zátěž spojenou s nalezením nejnižší úrovně přetečení pro každou čerpací stanici.

Modelování zaplavování pobřeží s propojením do modelu v MIKE 21/3 FM

• Při studiu přívalových vln na pobřeží je důležité správně reprezentovat tvorbu extrémních vodních hladin v uzavřených oblastech. Správné zohlednění generování vysokých hladin vody a extrémních pobřežních toků na moři vyžaduje, aby modeláři prozkoumali mořskou oblast ve 3D. Při komplexním hodnocení rizik je třeba vzít v úvahu také řeky a ústí řek, aby se zohlednil vliv zpětných vod a související povodně způsobené řekami.
• V rámci nejnovější verze mohou uživatelé nyní v MIKE + dynamicky spojovat 2D nebo 3D model na moři s řekou (a kanalizační sítí). Tyto informace vám pomohou lépe porozumět problémům záplav na pobřeží, jako je dopad nárůstu bouří a přílivových řek na povodňové riziko vašeho města, stejně jako stratifikační vzorce, jako je směšování sladké vody do slaného prostředí.

WEST+

Zlepšení udržitelnost ČOV pomocí nového modelu pro výpočet uhlíkové stopy

• ČOV uvolňují velké množství skleníkových plynů. Ve snaze pomoci snížit jejich uhlíkovou stopu musí uživatelé WEST snáze identifikovat kritické procesní jednotky na základě jejich příspěvku k emisím skleníkových plynů.

• Pro tyto účely byl vyvinut nový model, který přesně sleduje jak přímé (z procesních jednotek), tak nepřímé (energie, chemikálie atd.) emise skleníkových plynů. To pomáhá uživatelům porovnávat provozní strategie na základě jejich uhlíkové stopy a identifikovat ty nejvhodnější procesy pro dosažení udržitelnějších provozů ČOV.

GENERAL

MIKE 2021 Update 1

Podrobnější popis nových funkcí a změn v produktech MIKE by DHI naleznete na webových stránkách DHI Group v tomto odkazu.