01 Feb 2021

Nabídka nové online služby Future City Flow

FUTURE CITY FLOW

Očekávaná online platforma pro podporu rozhodování v reálném čase pomáhá vodárenským společnostem řešit aktuální problémy a výzvy, zejména zajištění dostatečného zásobování zabezpečenou pitnou vodou, dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a efektivnějšího řízení systémů vodního hospodářství.

Po celém světě srážky způsobují nárůst infiltrace a průtoků v kombinovaných i oddělených kanalizačních sítích, což má za následek snížení schopnosti sanitárních kanalizačních systémů a čisticích zařízení přepravovat a čistit odpadní vody. Výsledkem je narušení procesů čištění odpadních vod a takto nedokonale vyčištěné odpadní vody pak ohrožují životní prostředí a veřejné zdraví. S FUTURE SITY FLOW získáte kontrolu nad těmito procesy, můžete proaktivně řídit průtoky a městské odvodnění, abyste tlumili dopady způsobené počasím, rostoucí městskou populaci a stárnoucí infrastrukturu. Největší výhoda FUTURE CITY FLOW spočívá ve shromažďování údajů SCADA, GIS a dat o počasí, které jsou vloženy do online předpovědního modelu a predikovaného kontrolního systému. Uživatelské rozhraní je strukturováno jako cloudová služba prostřednictvím Microsoft Azure, přístupná prostřednictvím jedinečného přihlášení uživatele.

• Podpora rozvoje strategie
Vytvoření komplexního plánu na základě modelovaných a měřených dat včetně posouzení nákladů a přínosů akcí v různých lokalitách.

• Upřednostňování zdrojů
Odhalení oblastí města, které mají největší negativní dopad.

• Optimalizace strategie provozního řízení
Příprava prostředků na očekávané zvýšení průtoku s využitím předpovědí v reálném čase a automatizovaného řízení.

• Řízení průtoků v reálném čase
Řízení přizpůsobené vlivu počasí, modelování strategie založené na řízení a obousměrné komunikaci se SCADA pro řídicí proměnné a požadované hodnoty.

• Stanovení a dosažení dlouhodobých cílů
Zjistěte, kde je zapotřebí více rozpočtu na nápravu, a vytvořte akční plány založené na cílech, včetně kumulovaných nákladů a přínosů.

• Finanční úspora
Zamezení neefektivního trávení času a financí neúčinnými hodnoceními a zmírňujícími opatřeními bez náležitého pochopení nákladové efektivity a očekávané návratnosti investic.

Další informace a přehledné video naleznete v tomto odkazu.