23 Mar 2020

Informace společnosti DHI a.s. v souvislosti s COVID-19

Vyjádření společnosti DHI a.s. k současnému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru.

Vážení zákazníci, partneři, kolegové a přátelé,

Současná doba, kdy je většina světa i evropských zemí postižena šířením pandemie koronaviru, přináší množství výzev pro celou společnost, jednotlivé firmy i každého z nás.

Skupina DHI přijala v této souvislosti opatření, která vycházejí z následujících hlavních priorit, seřazených podle důležitosti:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců DHI

2. Snaha zastavit potenciální šíření viru v našich komunitách/na našich pracovištích

3. Podpora a spolupráce s našimi zákazníky, udržení fungování jednotlivých poboček DHI

4. Udržení pracovních míst našich zaměstnanců

Díky charakteru naší práce, naší IT infrastruktuře, pracovnímu nasazení a obětavosti našich zaměstnanců a zejména díky spolupráci s Vámi se nám daří držet prakticky veškeré služby a aktivity v provozu, i když až na výjimky pracují naši zaměstnanci z domova.

Rád bych Vás ubezpečil, že jsme připraveni s Vámi spolupracovat a řešit společné úkoly - zejména virtuálně - pomocí telekonferencí a korespondence. V případě služeb, které vyžadují fyzickou přítomnost, budeme spolu s Vámi hledat nejlepší způsob či termín jejich realizace.  V této ne zcela jisté době Vám nabízíme větší míru flexibility a podpory z naší strany. Současně můžete na našich webových stránkách či na sociálních médiích nalézt odkazy na nabídky či příklady dobré praxe ze strany DHI. Neváhejte se prosím na nás obrátit s dotazy či návrhy v rámci již existující či potenciální spolupráce.

Dovoluji si popřát Vám, Vašim kolegům i blízkým hodně zdraví, síly a optimismu jak nyní, tak i v následujících dnech, týdnech a měsících.

Ing. Karel Pryl

Předseda představenstva DHI a.s.