16 Dec 2019

MIKE RELEASE 2020 - novinky a aktuální softwarové produkty MIKE by DHI

Rádi bychom Vás informovali o vydání MIKE RELEASE 2020 - novinky a vylepšení softwarových produktů MIKE by DHI!

Pro všechny klienty, kteří mají software MIKE by DHI s platnou podporou SMA (Service and Maintenance Agreemet), jsou připraveny aktualizace! 

Odkaz na centrální webovou stránku DHI Group pro stažení aktuální verze SW.

Co je nového? Stručný přehled změn dle hlavních oblastí, kde jsou softwarové produkty MIKE by DHI používány:

Urban

• Nový 2D Overland Modul v MIKE URBAN+ nabízí efektivnější způsoby pro povodňové modely 

• Modely propustí v otevřených kanálech pomocí nových struktur propustí v MIKE URBAN+ 

• Simulace “Long Term Statistics” (LTS) pro kanalizaci s MIKE URBAN+

• Analýza transportu sediment v dešťové kanalizaci pomocí “Sediment transport” v MIKE URBAN+

• Automatický import scénářů do MIKE URBAN+

• Využití výhod vylepšené vizualizace pro zlepšení účinnosti modelování v MIKE URBAN+

• Nový “WEST Basic” modul, který umožňuje jednoduché simulace rozvržení menších čistíren odpadních vod

• Vyberte si v SW WEST ze široké řady čerpadel a dmychadel pro reálnější popis mechanických zařízení

• Vytvářejte v SW WEST pomocí generátorů vlivů reálné časové serie založené na průměrných hodnotách a dynamických vzorcích

Další podrobnější informace ZDE.

Inland

• Nová rozsah funkcí zjednodušuje proces kalibrování modelů přehrad v MIKE HYDRO Basin

• Rošířená podpora PYTHON rozhraní ve FEFLOW 7.3 poskytuje neomezené možnosti popisů parametrů

• GUI FePEST umožňuje snadné nasazení úkolů v Azure Cloud a podporuje automatickou kalibraci, stejně tak i citlivost a analýzu nejistot ve FEFLOW 7.3

• Novým GoldSim adaptér u MIKE OPERATIONS pro real-time rozhodování

• Vyspělé funkce zobrazování v MIKE OPERATIONS dává uživatelům MIKE HYDRO River výsledky simulace společně s délkovým profilem

Další podrobnější informace ZDE.

Marine

• Moduly pro MIKE 21/3 Flexible Mesh s vyšší GPU (Graphic Processing Unit) výkonností

• MIKE 3 FM - nový 3D non-hydrostatic modul pro simulace průtokových procesů

• Vizualizace pomocí Google Earth – sledování olejových skvrn a pevných částic

• Analýza a algoritmy pro námořní dopravu integrovány do DHI SW MIKE 21 MA (AutoMoor systems)

General

Co je nového u MIKE OPERATIONS 2020? 

• Goldsim adaptér
- Stochastický simulační SW, používaný v důlním průmyslu
- Adaptér umožňuje rozšířit Goldsim o MIKE OPERATIONS funkce obsahující:
- Kontrolu scénářů
- Správu Real-time operací
- Web deployment
- Pre- a post-processing

• MIKE 21 FM adaptér
• Kombinuje 2D modelování se standardním managementem průmyslového modelu a real-time systémové konfigurace
• Nový adaptér rozšiřuje funkčnost MIKE OPERATIONS a slučuje povodňové aplikace a management modelování pobřeží
• MIKE 21 FM uživatelé mají tak přístup k MIKE OPERATIONS funkcím, obsahující:
- Kontrolu scénářů
- Správa Real-time operací
- Web deployment
- Pre- a post-processing

• Nástroj pro podélný profil
• Reprezentuje hlavní výhodu v poskytován výsledků komunikativních říčních simulací pro manažerské úvahy
• Umožňuje produkci grafů účinnosti a animací zobrazujících jak výsledky simulace kolísají okolo podélných os říčních kanálů. Podstatná je flexibilita dostupná pro přizpůsobení grafů, aby zahrnovaly např. hladiny přelití břehů
• Nástroj může být okamžitě zobrazen na webu, umožňující sdílení výsledků s vlastníky či managementem v zahraničí

Další podrobnější informace ZDE.

DHI License Manager

• Internetová licence nyní dostupná i v OFFLINE módu, uživatel se může manuálně odhlásit a pokračovat v používání SW 14 dní (než bude např. obnoveno lokální internetové připojení nebo pokud dojde k náhlému výpadku připojení k serveru s licencemi)

Podrobnější popis nových funkcí a změn v produktech MIKE by DHI naleznete v tomto PDF souboru.