28 Nov 2019

Zástupce spol. DHI vystoupil 26.11. 2019 na semináři Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

Dne 26.11. 2019 se konal v Praze seminář Zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Akce byla určena pro zástupce měst a obcí a dobrovolné svazy obcí. Cílem semináře bylo seznámit místní samosprávu s nejnovějšími poznatky v oblasti zlepšení VH infrastruktury ve městech. Přednášejícími byly zástupci vysokých škol, firem a výzkumných ústavů.

Posledním řečníkem na semináři SIC byl Milan Suchánek ze společnosti DHI a.s., který seznámil zástupce měst a obcí s problematikou odlehčovacích komor v souvislosti se změnou legislativy od 1.1.2019. Za velmi přínosné byly považovány informace o připravovaném způsobu hodnocení odlehčovacích komor a z toho vyplývajících opatřeních při vypouštění odpadních vod z těchto objektů. Základní změny jsou především v posuzování vlivu odlehčení na vodního tok z hlediska vnosu znečištění a hydraulického narušení koryta vodního toku.

Propagační leták s nabídkou služeb spol. DHI a.s.k problematice odlehčovacích komor ke stažení zde.