14 Nov 2019

Společnost DHI a.s. se zúčastnila pracovních jednání dánského velvyslance v Jihomoravském kraji

Dne 11.11. 2019 se konalo pracovní setkání primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a delegace dánského velvyslance Ole Frijs-Madsena. Jednání se aktivně účastnila také společnost DHI a.s. a hlavním tématem bylo zvyšování energetické efektivity a snižování ztrát vody ve vodohospodářství.

Ve středu 13. listopadu 2019 dále pokračovala jednání v prostorách brněnského sídla krajského úřadu a delegaci přijal radní Vít Rajtšlégr. Diskuze byla zaměřena především na problematiku hospodaření s vodou nebo nakládání s odpadními vodami.