15 Jul 2019

Video znázorňující obří sesuv, jenž zavalil část dálnice D8

Jak probíhala katastrofa obřího sesuvu, jenž zavalil část dálnice D8 v roce 2013? Společnost DHI a.s. se podílela na vytvoření videosimluace společně s odborníky z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Zde naleznete odkaz na článek, celé video je k dispozici pod článkem.