16 Apr 2019

Návštěva Moravskoslezského kraje s velvyslancem Dánského království

Návštěva Moravskoslezského kraje s velvyslancem Dánského království, jeho Excelencí, panem Ole Frijs-Madsenem.

Dne 11. dubna jsme se zúčastnili z pozice dánské společnosti působící v ČR cesty jeho Excelence velvyslance Dánského království pana Ole Frijs-Madsena do Moravskoslezského kraje. Navštívili jsme Vysokou školu báňskou, Moravskoslezský kraj, magistrát města Ostravy a nejvýznamnější průmyslové podniky v regionu Vítkovice a.s. a ArcellorMital Ostrava a.s.

Účelem cesty bylo zejména prezentovat činnosti dánských společností a nabídnout spolupráci v oblastech, které vláda Dánského království považuje za prioritní, a to zejména vodní hospodářství, čistotu ovzduší a udržitelný rozvoj.