28 Mar 2019

Czech-Danish Water Days 2019

Česko-dánské dny vody 2019

Zástupci společnost DHI a.s. se ve dnech 18. – 20. března aktivně účastnili setkání významných dánských firem v rámci konání Česko-dánských dnů vody 2019. Hlavním pořadatelem bylo obchodní oddělení Dánské ambasády a součástí této události byly konference v Mladé Boleslavy a v Plzni.. Cílem této akce bylo otevřít diskuzi o snižování spotřeby vody a dalších vodohospodářských výzvách v průmyslové výrobě i veřejném sektoru.

Česko-dánské dny měly ohlas v médiích. Psala o nich Průmyslová ekologie a Enviweb, vysílal Český rozhlas Plus, článek vyšel také na webových stránkách města Plzeň i Boleslavského deníku.

Podrobnější informace a fotografie z jednání v Plzni naleznete v tomto odkazu a také na webových stránkách Dánské ambasády.