11 Dec 2018

Studie ke zlepšení vody v přehradě Hracholusky

Studie ke zlepšení vody v přehradě Hracholusky

Studie byla zpracována sdružením společností DHI a.s. a VRV a.s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba). Výstupy studie byly prezentovány 3. prosince 2018 zastupitelům Plzeňského kraje a starostům dotčených obcí, které se nacházejí v okolí přehrady Hracholusky. Odborné a široké veřejnosti pak budou výstupy studie představeny formou dvou seminářů, které  by se dle harmonogramu projektu měly uskutečnit v lednu a únoru roku 2019.

Plzeňský kraj se v roce 2017 na základě požadavků obcí zaměřil na zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Hracholusky, největší vodní ploše v kraji, která má velký potenciál. V poslední době se však nádrž v průběhu letních měsíců potýká s výrazně zhoršenou kvalitou vody v důsledku přemnožení mikroorganismů, zejména sinic a zelených řas, které tvoří typický zelený zákal, tzv. vodní květ. Důvodem je nadměrné obohacování živinami, zejména sloučeninami fosforu, které se dostávají do nádrže. Nejvýznamnější látkou z pohledu eutrofizace je v podmínkách České republiky především fosfor, který pochází zejména z bodových zdrojů znečištění (města a obce, průmyslové závody či objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

Před dvěma lety proto také vznikla pracovní skupina, která se výše uvedenou problematikou začala intenzivně zabývat. Členové pracovní skupiny se pravidelně setkávají se zástupci obcí v okolí přehrady, odborníky, provozovateli vodárenských soustav a dalšími dotčenými subjekty, aby společně našli řešení na zlepšení kvality vody v přehradě Hracholusky.

Podrobnější informace o výsledcích studie naleznete v odkazech na článek 1 a článek 2.

DHI a.s.