05 Dec 2018

Klientský den 2018

"S VODOU V OBLACÍCH"

Dne 27.11. 2018 pořádala společnost DHI a.s. jednodenní seminář Klientský den 2018 s podtextem "S vodou v oblacích". Seminář byl zaměřený na představení nových technologií (zejména Cloude Bridge), zajímavých realizovaných projektů v České republice i zahraničí a dalších služeb v sektoru vodního hospodářství, které naše společnost nabízí. Děkujeme tímto všem, kteří přijali naše pozvání!