07 Sep 2018

Konference Voda 2018

Jsme na "střeše Evropy". Umíme sklízet srážkovou vodu? Konference Voda 2018 bude zaměřena na aktuální téma nakládání se srážkovými vodami. 
 

Společnost DHI a.s. je jedním z hlavních parterů šestého ročníku konference Voda 2018, která se bude konat dne 25. 9. 2018 v konferenčním sále Orlík v sídle státního podniku Povodí Vltavy pod záštitou Ministerstva životního prostředí a za přítomnosti ministra životního prostředí, pana Richarda Brabce. Za společnost DHI a.s. bude s příspěvkem "Jaká střecha Evropy jsme?" zaměřeným na problematiku dešťových vod ve městě vystupovat Milan Suchánek.