24 Sep 2017

14TH IWA/IAHR INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN DRAINAGE REMINDER

Ohlédnutní za konferencí ICUD

Ve dnech 10. - 15. září proběhla v Praze 14-tá IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage (ICUD). Konference se účastnilo přes 700 delegátů, kteří přijeli z Evropských zemí (přibližně 50% účastníků), ale také z Číny, Austrálie, Spojených států Amerických a Japonska.

DHI mělo tu čest být zlatým sponzorem této významné konference a přispět tak k jejímu úspěšnému průběhu.

DHI se na konferenci presentovalo 10 příspěvky zahrnující zejména témata řízení odtoku v reálném čase (RTC), zelená infrastruktura (resp. hospodaření s dešťovými vodami), inovativní řešení pomocí matematického modelování a v neposlední řadě byly presentovány ukázky realizovaných projektů.

Jedna z vyznamných přednášek “Digital tranformation of water systems“ (Digitální transformace vodního hospodářství) byla přednesena Henrikem Madsenem z Dánské pobočky DHI.

Mezi hlavní témata konference patřilo

  • Propojování matematických modelů tzv. „coupling“ (např.. 1D+2D nebo stoková síť + ČOV).
  • Protipovodňová ochrana v městech, výpočty v reálném čase a předpovědi.
  • Bezpečnost dat v tzv. “ Cloudových řešeních“ počítačových systémů.
  • Aplikace systémů hospodaření s dešťovou vodou, jejich správný návrh, provozování, životnost a další aspekty.
  • Nejistoty spojené s výpočty pomocí matematických modelů a jejich výsledky.

Děkujeme všem za hojnou účast.