05 Jun 2017

14. mezinárodní konference o městském odvodnění (ICUD)

Máte zájem o výměnu nejnovějších poznatků v oblasti udržitelného hospodaření s městskými vodami?

DHI s potěšením oznamuje, že je Gold sponzor 14. mezinárodní konference o městském odvodnění (ICUD), která se bude konat v Praze ve dnech 10. až 15. září 2017. Organizátory jsou Asociace pro vodu ČR (CzWA) a České vysoké učení technické v Praze. Konference ICUD je podporována International Water Association (IWA) a  International Association on Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR).

On-line registrrace je již možná. Více informací naleznete zde.

Navíc, je možné se v neděli 10. září zúčastnit následujících workshopů:

  • Modelování přívalových vod pro zelené město
  • Upgrade vašeho vlastního modelu do systému Online a Real Time
  • Modelování městských povodní 

Zde naleznete přehled a více informací o seminářích.