Szkolenia/Wydarzenia

SZKOLENIA 2017

TEMAT

TYTUŁ

DATA

MIEJSCE

INTEGRATED FLOOD MODELING

Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

26-27 Kwietnia

Kraków

FEFLOW 7 WORKSHOPS

Kompleksowe modelowanie wód podziemnych w FEFLOW 7.0

14-15 Lutego

Sosnowiec

WATER DISTRIBUTION & COLLECTION SYSTEM MODELING

Modelowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w MIKE URBAN

 1-2 Marca

Gliwice


DARMOWE WEBINARIA (PREZENTACJE INTERNETOWE) 2017

TEMAT

OPIS

DATA

Modelowanie sieci kanalizacyjnej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Prezentacja z zakresu modelowania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  i ogólnospławnej. Możliwości analiz i podejmowania trafnych i optymalnych kosztowo decyzji inwestycyjnych na bazie symulacji modelowych. Ocena zjawisk takich jak: lokalne podtopienia, przepełnienia sieci,  analilzy przepustowości (wąskich gardeł) itp.

1 LUTEGO (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Modelowanie sieci wodociągowej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Webinarium przybliży metody zarządzania siecią wodociągową w oparciu o model hydrauliczny. Omówione zostaną narzędzia Mike Urban ułatwiające przygotowanie, analizę i prezentację danych wynikowych, jako element systemu wspomagania decyzji.

15 LUTEGO (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Straty wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Monitorowanie i efektywne zarządzanie stratami wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN. Jak zapobiegać i ograniczać straty wody?

15 MARCA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Planowanie modernizacji sieci w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Zaprezentowane zostanie narzędzie do wspierania decyzji odnośnie efektywnego i najbardziej optymalnego pod kątem ekonomicznym planowania modernizacji sieci.

19 KWIETNIA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Podstawy modelowania rzek w 1D

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11).  Określanie stref zalewowych i i nne analizy dotyczące powodzi rzecznych.

17 MAJA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

Omówione zostaną możliwości łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy i minusy takiego podejścia.

14 CZERWCA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Gospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wód deszczowych w miastach. Możliwości modelowania powodzi miejskich. Poruszona zostanie również tematyka zmian klimatycznych oraz zielonej infrastruktury (zielonych miast).

19 LIPCA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Systemy wczesnego ostrzegania

i prognozowania powodzi

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdrożeń w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, podtopień od sieci kanalizacyjnej a także wezbrań spowodowanych „cofką” od strony morza.

16 SIERPNIA(ŚRODA)
10:00 - 11:00

Optymalizacja efektywności energetycznej układów chłodniczych

Przemysłowe układy chłodnicze są niezwykle ważnym elementem wielu instalacji. Rzadko jednak pracują optymalnie.

Jak zoptymalizować te układy pod względem hydraulicznym i jakich efektów można oczekiwać?

18 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Optymalizacja pracy oczyszczalni poprzez efektywne sterowanie procesami

Zaprezentowane zostanie zastosowanie systemu DIMS w sterowaniu procesami w oczyszczalniach ścieków. Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo czym jest aplikacja, jak działa oraz w jaki sposób komunikuje się z istniejącymi systemami SCADA. Na koniec pokażemy jak działa system na bazie istniejącego wdrożenia i wyjaśnimy jakie wymierne korzysci przynosi zastosowanie tej technologii w sterowaniu procesami OŚ.

15 LISTOPADA (ŚRODA)
10:00 - 11:00

Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

Modernizując oczyszczalnie, chcąc zoptymalizować dany process, czy przewidzieć dynamiczną reakcję układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. zmiany składu ścieków surowych) warto zweryfikować wszelkie działania z modelem. Do tych I wielu innych celów posłuży opgramownie WEST.

5 GRUDNIA (WTOREK)
10:00 - 11:00

Zobacz wszystkie webinaria

Kalendarz Szkoleń i wydarzeń