Szkolenia/Wydarzenia


SZKOLENIA 2018


TEMAT/TYTUŁ DATA/MIEJSCE
Modelowanie rzek 1d

Modelowanie rzek w oprogramowaniu MIKE Hydro River
27 września

Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy
Zaawansowany kurs modelowania powodzi 1d-2d

3-dniowe szkolenie zaawansowane z zakresu zintegrowanego modelowanie powodzi 1D-2D oraz modelowania transportu rumowiska w rzekach w oprogramowaniu MIKE Flood, MIKE Hydro River i MIKE 21 C
3-5 października

Kraków - Uniwersytet Rolniczy
Modelowanie sieci WOD-KAN I powodzi miejskich

Modelowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz powodzi miejskich w MIKE URBAN
7-9 listopada

Kraków

WEBINARIA 2018
(DARMOWE PREZENTACJE INTERNETOWE) 2018


TEMAT/OPIS DATA/GODZINA
Modelowanie sieci kanalizacyjnej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Prezentacja z zakresu modelowania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Możliwości analiz i podejmowania trafnych i optymalnych kosztowo decyzji inwestycyjnych na bazie symulacji modelowych. Ocena zjawisk takich jak: lokalne podtopienia, przepełnienia sieci, analilzy przepustowości (wąskich gardeł) itp.
1 LUTEGO (ŚRODA)

10:00 - 11:00
Modelowanie sieci wodociągowej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Webinarium przybliży metody zarządzania siecią wodociągową w oparciu o model hydrauliczny. Omówione zostaną narzędzia Mike Urban ułatwiające przygotowanie, analizę i prezentację danych wynikowych, jako element systemu wspomagania decyzji
15 LUTEGO (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Straty wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Monitorowanie i efektywne zarządzanie stratami wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN. Jak zapobiegać i ograniczać straty wody?
15 MARCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Planowanie modernizacji sieci w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Zaprezentowane zostanie narzędzie do wspierania decyzji odnośnie efektywnego i najbardziej optymalnego pod kątem ekonomicznym planowania modernizacji sieci.
 19 KWIETNIA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Podstawy modelowania rzek w 1D

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11). Określanie stref zalewowych i i nne analizy dotyczące powodzi rzecznych.
 17 MAJA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

Omówione zostaną możliwości łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy i minusy takiego podejścia.
 14 CZERWCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Gospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wód deszczowych w miastach. Możliwości modelowania powodzi miejskich. Poruszona zostanie również tematyka zmian klimatycznych oraz zielonej infrastruktury (zielonych miast).
 19 LIPCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdrożeń w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, podtopień od sieci kanalizacyjnej a także wezbrań spowodowanych „cofką” od strony morza.
 16 SIERPNIA(ŚRODA)


10:00 - 11:00
Podstawy modelowania rzek w 1D

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11).  Określanie stref zalewowych i i nne analizy dotyczące powodzi rzecznych..
 30 SIERPNIA(CZWARTEK)


10:00 - 11:00
Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

Omówione zostaną możliwości łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy i minusy takiego podejścia.
 04 WRZEŚNIA (WTOREK)


10:00 - 11:00
Gospodarowanie wodami opadowymi na przykładzie wdrożeń w Polsce

Prezentacja na temat gospodarowania wodami na terenach zurbanizowanych na podstawie wdrożeń firmy DHI w Polsce.
 11 WRZEŚNIA (WTOREK)


10:00 - 11:00
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wód deszczowych w miastach na bazie modelowania hydraulicznego i hydrologicznego. Możliwości modelowania powodzi miejskich.
 18 WRZEŚNIA (WTOREK)


10:00 - 11:00
Proste symulacje na sieci wodociągowej w aplikacji mobilnej WaterNET Advisor

Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy ani wykfalifikowanej kadry aby szybko i sprawnie przeprowadzić nawet najbardziej zaawansowane symulacje hydrauliczne, takie jak obliczanie przepływu oraz ciśnień, symulacje sytuacji pożarowych, zaleganie wody w systemie i wiele innych. Możesz przy tym tworzyć i porównywać różne scenariusze (zamknięcie odcinka/zaworu, otworzenie hydrantu, awarie itp.).
 25 WRZEŚNIA (WTOREK)


10:00 - 11:00
Transport osadu w modelowaniu morza i strefy brzegowej

Omówione zostaną zagadnienia transportu osadów w modelowaniu morza i strefy brzegowej przy wykorzystaniu Mike 3Flow Model FM. Prezentacja obejmować będzie składowe i podstawy budowy morskiego modelu opartego na siatce trójkątów i wykorzystania zawartego w nim modułu transportu osadów w praktycznych wykorzystanych w strefie brzegowej mórz.
 09 PAŹDZIERNIK (WTOREK)


10:00 - 11:00
Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdrożeń w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, podtopień od sieci kanalizacyjnej a także wezbrań spowodowanych „cofką” od strony morza
 16 PAŹDZIERNIK (WTOREK)


10:00 - 11:00
Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

Modernizując oczyszczalnie, chcąc zoptymalizować dany process, czy przewidzieć dynamiczną reakcję układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. zmiany składu ścieków surowych) warto zweryfikować wszelkie działania z modelem. Do tych I wielu innych celów posłuży oprogramownie WEST.
 30 PAŹDZIERNIK (WTOREK)


10:00 - 11:00
 Optymalizacja pracy oczyszczalni poprzez efektywne sterowanie procesami

Zaprezentowane zostanie zastosowanie systemu DIMS w sterowaniu procesami w oczyszczalniach ścieków. Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo czym jest aplikacja, jak działa oraz w jaki sposób komunikuje się z istniejącymi systemami SCADA. Na koniec pokażemy jak działa system na bazie istniejącego wdrożenia i wyjaśnimy jakie wymierne korzysci przynosi zastosowanie tej technologii w sterowaniu procesami OŚ.
 06 LISTOPAD (WTOREK)


10:00 - 11:00
 Optymalizacja efektywności energetycznej układów chłodniczych, (lub inny temat przemysłowy)

Przemysłowe układy chłodnicze są niezwykle ważnym elementem wielu instalacji. Rzadko jednak pracują optymalnie.
Jak zoptymalizować te układy pod względem hydraulicznym i jakich efektów można oczekiwać?
 22 LISTOPAD (CZWARTEK)


10:00 - 11:00

W celu rejestracji na wybrane webinaria, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@dhi.pl, podając w treści maila odpowiedni tytuł webinarium.
Do uczestniczenia w webinarium potrzebna jest darmowa wtyczka do przeglądarki SkypeForBusiness. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją poniżej:

Instrukcja Skype4Business (PDF)

Zobacz wszystkie webinaria