Szkolenia/Wydarzenia


SZKOLENIA 2020


TEMAT/TYTUŁ DATA/MIEJSCE
 Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

Podstawy modelowania procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w programie DHI WEST
(formularz) (broszura)
4 marca

Katowice
Modelowanie rzek 1D

Podstawy modelowania rzek w aplikacji MIKE Hydro River (MIKE 11)
(formularz) (broszura)
25-26 marca            

Katowice  
 Kompleksowe modelowanie powodzi 1D + 2D

Zintegrowane modelowanie powodzi w aplikacji MIKE FLOOD + MIKE HYDRO River
(formularz) (broszura)
22-24 kwietnia

Wrocław
 Modelowanie sieci kanalizacyjnej

Modelowanie sieci kanalizacyjnej w aplikacji MIKE URBAN
 13-14 maja

Katowice
 Modelowanie wód podziemnych 

Kompleksowe modelowanie wód podziemnych w aplikacji FEFLOW 7.3
3-4 czerwca

Katowice
 Zaawansowane modelowanie powodzi oraz rzek i transportu rumowiska

Zaawansowane szkolenie z zakresu modelowania powodzi oraz rzek z uwzględnieniem transportu rumowiska 
rzecznego w aplikacji MIKE FLOOD + MIKE HYDRO River
 
24-26 czerwca

Kraków 

 Modelowanie sieci wodociągowej

Modelowanie sieci wodociągowej w aplikacji MIKE URBAN
10-11 września

Katowice
 Modelowanie sieci WOD-KAN

Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz powodzi miejskich w aplikacji MIKE URBAN
13-16 października

Warszawa
 Modelowanie sieci kanalizacyjnej i powodzi miejskich

Modelowanie sieci kanalizacyjnej w aplikacji MIKE URBAN
19-20 listopada

Kraków

WEBINARIA 2020
(DARMOWE PREZENTACJE INTERNETOWE) 2020


TEMAT/OPIS DATA/GODZINA
Analiza sieci wodociągowej za pomocą prostej aplikacji internetowej.

Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy ani wykwalifikowanej kadry aby szybko i sprawnie przeprowadzić nawet najbardziej zaawansowane symulacje hydrauliczne, takie jak obliczanie przepływu oraz ciśnień, symulacje sytuacji pożarowych, zaleganie wody w systemie i wiele innych.
30 STYCZNIA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
Modelowanie sieci kanalizacyjnej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Webinarium przybliży metody zarządzania siecią wodociągową w oparciu o model hydrauliczny. Omówione zostaną narzędzia Mike Urban + ułatwiające przygotowanie, analizę i prezentację danych wynikowych.
06 LUTEGO (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
 Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

Modernizując oczyszczalnie, chcąc zoptymalizować dany proces, czy przewidzieć dynamiczną reakcję układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. zmiany składu ścieków surowych) warto zweryfikować wszelkie działania z modelem. Do tych i wielu innych celów posłuży oprogramowanie WEST.
13 LUTEGO (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
 Straty wody w przedsiębiorstwie

Monitorowanie i efektywne zarządzanie stratami wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN. Jak zapobiegać i ograniczać straty wody?
05 MARCA (CZWARTEK)

10:00-11:00
Podstawy modelowania rzek w 1D
 

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11).  Określanie stref zalewowych i inne analizy dotyczące powodzi rzecznych
02 KWIETNIA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi 

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdrożeń w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, podtopień od sieci kanalizacyjnej a także wezbrań spowodowanych „cofką” od strony morza. 
09 LIPCA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wód deszczowych w miastach. Możliwości modelowania powodzi miejskich. Poruszona zostanie również tematyka zmian klimatycznych oraz zielonej infrastruktury (zielonych miast), a także opłat dla miast za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych.
23 LIPCA (CZWARTEK)

10:00-11:00
Modelowanie hydrauliczne sieci WOD-KAN

Kompleksowe modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w nowym narzędziu MIKE URBAN13 SIERPNIA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00

Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

Omówione zostaną możliwości łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy i minusy takiego podejścia.

27 SIERPNIA  (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
Optymalizacja pracy oczyszczalni poprzez efektywne sterowanie procesami

Zaprezentowane zostanie zastosowanie systemu DIMS w sterowaniu procesami w oczyszczalniach ścieków. Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo czym jest aplikacja, jak działa oraz w jaki sposób komunikuje się z istniejącymi systemami SCADA. Na koniec pokażemy jak działa system na bazie istniejącego wdrożenia.
17 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

10:00-11:00
Modelowanie sieci kanalizacyjnej w przedsiebiorstwie WOD-KAN

 Prezentacja z zakresu modelowania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w MIKE URBAN. Możliwości analiz i podejmowania trafnych i optymalnych kosztowo decyzji inwestycyjnych na bazie symulacji modelowych. Ocena zjawisk takich jak: lokalne podtopienia, przepełnienia sieci i inne analizy.
24 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
 Modelowanie zielonej infrastruktury (Green Cities)

Prezentacja na temat wykorzystania modelowania sieci kanalizacyjnej z elementami zielonej infrastruktury w celu ograniczenia spływu powierzchniowego na terenach zurbanizowanych.
15 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

10:00-11:00
Transport osadu w modelowaniu morza i strefy brzegowej

Modelowanie 2D transportu osadu w MIKE 21
22 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)

10:00 - 11:00
Modele sieci wodociągowych pracujące w czasie rzeczywistym

Omówienie modelowania on-line w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.
26 LISTOPADA (CZWARTEK)


10:00 - 11:00

W celu rejestracji na wybrane webinaria, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@dhigroup.com, podając w treści maila odpowiedni tytuł webinarium.
Do uczestniczenia w webinarium potrzebna jest darmowa wtyczka do przeglądarki SkypeForBusiness. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją poniżej:

Instrukcja Skype4Business (PDF)

Kompleksowe modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w nowym narzędziu MIKE URBAN 
Kompleksowe modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w nowym narzędziu MIKE URBAN 
Zobacz wszystkie webinaria