Szkolenia/Wydarzenia


SZKOLENIA 2019


TEMAT/TYTUŁ DATA/MIEJSCE
Modelowanie rzek 1D

Podstawy modelowania rzek w aplikacji MIKE Hydro River (MIKE 11)
(broszura) (formularz)
14-15 marca            

Wrocław  
 Modelowanie sieci WOD-KAN oraz powodzi miejskich

Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz powodzi miejskich w aplikacji MIKE URBAN
(broszura) (formularz)
 10-12 kwietnia 

Kraków 
Kompleksowe modelowanie powodzi 1D + 2D

Zintegrowane modelowanie powodzi w aplikacji MIKE FLOOD + MIKE HYDRO River
(broszura) (formularz)
8-10 maja 

Łódź 
 Modelowanie wód podziemnych 

Kompleksowe modelowanie wód podziemnych w aplikacji FEFLOW 7.1
(broszura) (formularz)
 13-14 czerwca

Sosnowiec 
 Zaawansowane modelowanie powodzi oraz rzek i transport rumowiska

Zaawansowane szkolenie z zakresu modelowania powodzi oraz rzek z uwzględnieniem transportu rumowiska 
rzecznego w aplikacji MIKE FLOOD + MIKE HYDRO River
(broszura) (formularz)
 26-28 czerwca

Kraków 

 Analiza cumowania i pogłębiania dla obszarów przyportowych

Szkolenie wprowadzające w tematykę analiz morskich w oprogramowaniu MIKE 21
 12-13 września

Gdynia
 Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków

Podstawy modelowania procesu oczyszczalni ścieków metodą osadu czynnego w programowaniu DHI WEST
 17-18 września

Kraków
 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA MIKE I KLIENTÓW DHI

Konferencja przybliży naszym Klientom nowe funkcjonalności oprogramowania MIKE 2019 jak również
przedstawione zostaną dotychczasowe realizacje projektowe Klientów DHI
(broszura) (formularz)
 25-26 września

Warszawa


WEBINARIA 2019
(DARMOWE PREZENTACJE INTERNETOWE) 2019


TEMAT/OPIS DATA/GODZINA
Modelowanie sieci kanalizacyjnej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Prezentacja z zakresu modelowania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w MIKE 2019. Możliwości analiz i podejmowania trafnych i optymalnych kosztowo decyzji inwestycyjnych na bazie symulacji modelowych. Ocena zjawisk takich jak: lokalne podtopienia, przepełnienia sieci i analizy.
23 STYCZNIA (ŚRODA)

10:00 - 11:00
 Analiza sieci wodociągowej za pomocą prostej aplikacji internetowej.

Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy ani wykwalifikowanej kadry aby szybko i sprawnie przeprowadzić nawet najbardziej zaawansowane symulacje hydrauliczne, takie jak obliczanie przepływu oraz ciśnień, symulacje sytuacji pożarowych, zaleganie wody w systemie i wiele innych.

 30 STYCZNIA (ŚRODA)

10:00-11:00
Modelowanie sieci wodociągowej w przedsiębiorstwie WOD-KAN

Webinarium przybliży metody zarządzania siecią wodociągową w oparciu o model hydrauliczny. Omówione zostaną narzędzia Mike Urban 2019 ułatwiające przygotowanie, analizę i prezentację danych wynikowych.
06 LUTEGO (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 Modelowanie i optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków 

Modernizując oczyszczalnie, chcąc zoptymalizować dany proces, czy przewidzieć dynamiczną reakcję układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. zmiany składu ścieków surowych) warto zweryfikować wszelkie działania z modelem. Do tych I wielu innych celów posłuży oprogramownie WEST.
 13 LUTEGO (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Straty wody w przedsiębiorstwie

Monitorowanie i efektywne zarządzanie stratami wody w przedsiębiorstwie WOD-KAN. Jak zapobiegać i ograniczać straty wody?
 06 MARCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 MIKE 2019

Informacje na temat nowej odsłony oprogramowania MIKE 2019 - nowe funkcjonalności, moduły, polityka licencyjna, informacje na temat nowego modelu sprzedażowego , możliwości zakupu, aktualizacji do nowej wersji, oraz wsparcia i szkoleń.
20 MARCA (ŚRODA)

10:00-11:00
Efektywne 

planowanie modernizacji sieci 

w przedsiębiorstwie


Zaprezentowane zostanie narzędzie do wspierania decyzji odnośnie efektywnego i najbardziej optymalnego pod kątem ekonomicznym planowania modernizacji sieci.

 03 KWIETNIA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 Podstawy modelowania rzek w 1D

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania MIKE Hydro River (wcześniej MIKE 11).  Określanie stref zalewowych i inne analizy dotyczące powodzi rzecznych
 08 MAJA (ŚRODA)

10:00-11:00
Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D

Omówione zostaną możliwości łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy i minusy takiego podejścia.
 15 MAJA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wód deszczowych w miastach. Możliwości modelowania powodzi miejskich. Poruszona zostanie również tematyka zmian klimatycznych oraz zielonej infrastruktury (zielonych miast).
 05 CZERWCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 Modelowanie zielonej infrastruktury (Green Cities)

Prezentacja na temat wykorzystania modelowania sieci kanalizacyjnej z elementami zielonej infrastruktury w celu ograniczenia spływu powierzchniowego na terenach zurbanizowanych
 12 CZERWCA (ŚRODA)

10:00-11:00
Systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdrożeń w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, podtopień od sieci kanalizacyjnej a także wezbrań spowodowanych „cofką” od strony morza.
 10 LIPCA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 Modelowanie hydrauliczne sieci WOD-KAN

Kompleksowe modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w nowym narzędziu MIKE URBAN +.


 14 SIERPNIA (ŚRODA)

10:00-11:00
Optymalizacja pracy oczyszczalni poprzez efektywne sterowanie procesami

Zaprezentowane zostanie zastosowanie systemu DIMS w sterowaniu procesami w oczyszczalniach ścieków. Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo czym jest aplikacja, jak działa oraz w jaki sposób komunikuje się z istniejącymi systemami SCADA. Na koniec pokażemy jak działa system na bazie istniejącego wdrożenia.
 20 WRZEŚNIA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
Transport osadu w modelowaniu morza i strefy brzegowej

Modelowanie 2D transportu osadu w MIKE 21
 16 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)


10:00 - 11:00
 Optymalizacja efektywności energetycznej układów chłodniczych, (lub inny temat przemysłowy)

Przemysłowe układy chłodnicze są niezwykle ważnym elementem wielu instalacji. Rzadko jednak pracują optymalnie.
Jak zoptymalizować te układy pod względem hydraulicznym i jakich efektów można oczekiwać?
 13 LISTOPADA (ŚRODA)

10:00 - 11:00

W celu rejestracji na wybrane webinaria, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres szkolenia@dhi.pl, podając w treści maila odpowiedni tytuł webinarium.
Do uczestniczenia w webinarium potrzebna jest darmowa wtyczka do przeglądarki SkypeForBusiness. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją poniżej:

Instrukcja Skype4Business (PDF)

Zobacz wszystkie webinaria