CASE STUDY LINK
WDROŻENIE PILOTAŻOWE MODELU HYDRAULICZNEGO

Sieć wodociągowa (rejon Szczyrk) i sieć kanalizacyjna (zlewnia "Głęboka")

Wykorzystanie pilotażu do opracowania optymalnej metodyki pełnego wdrożenia, weryfikacji potrzeb i analizy dostępnych danych.