Samarbejde med skoler og gymnasier

Velkommen til DHI’s hjemmeside for elever, studerende og lærere!

DHI er en forskningsbaseret, rådgivende ingeniørvirksomhed, der har samarbejdet med skoler og gymnasier siden 2009, hvor vi havde besøg af de første skole – og gymnasieklasser. Siden da har flere end 2500 unge og deres lærere besøgt os. Som GTS-institut er formidling af vores aktiviteter er en helt naturlig del af vores virke – og for mange af vores medarbejdere er det ligefrem en passion! DHI har et fast formidlingstilbud, hvor fokus er klimaforandring og klimatilpasning. Elever på besøg hos DHI får således mulighed for at møde en medarbejder, der kan formidle problemet med eksempelvis en bys oversvømmede kloaksystem og de problemer, det kan medføre for de nærliggende strandes badevandskvalitet.

Vi lægger stor vægt på selve klimatilpasningen, dvs. at give eleverne en indsigt i, hvordan man kan klimatilpasse, så kældere og huse eksempelvis ikke oversvømmes. De får også en fornemmelse for, hvordan fag såsom matematik, fysik og IT konkret bruges konkret på en arbejdsplads. Vores medarbejdere fortæller, illustrerer med billeder og grafik, og viser problemstillinger relateret til vand i vores fysiske vandbassiner. DHI lægger vægt på at møde eleverne i øjenhøjde og på et alderssvarende formidlingsniveau – og så målretter vi jævnligt specifikke undervisningsforløb, når en klasse har et særligt ønske og når det falder inden for DHI’s forretningsområder. Så spørg gerne – og vi undersøger, om der er mulighed for at indgå et samarbejde!

EN LÆRER FORTÆLLER

”Besøgene på DHI åbner gymnasieelevernes øjne op for, hvor meget matematik og computermodellering bliver anvendt som redskaber. Og hvilke forskellige udfordringer vi står overfor, anskueliggjort med cases fra den virkelige verden: Det drejer sig ikke kun om for lidt eller for meget vand!  Virksomhedsbesøgene er et godt supplement til den daglige undervisning." - Claus Sørensen, Lærer på Borupgaard Gymnasium

Teltets deltagere inkluderede blandt andet aktive borgene, universitetsstuderende og ingeniører fra forsyningsselskaber
Teltets deltagere inkluderede blandt andet aktive borgene, universitetsstuderende og ingeniører fra forsyningsselskaber

Vi ser frem til jeres besøg