GANDALF

Gandalf- řešení časových řad

Gandalf je softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty – časovými řadami, jejich kontrolu a efektivní prezentaci. SW je určený speciálně pro zpracování dat z měrných kampaní, reporting měření, detailní analýzu vybraných objektů na vodovodních a kanalizačních sítích, ale své uplatnění nachází v celém spektru úloh ve vodním hospodářství.

Gandalf umožňuje archivovat, zpracovávat a efektivně prezentovat data libovolných časových řad, zejména pak data o srážkách, hladinách a průtocích, data o kvalitě vody a další časové řady např. teploty, výpar apod., umožňuje import dat z monitorovacích zařízení celé řady výrobců a dodavatelů měřící techniky a export dat do formátu běžných simulačních modelů. 

Gandalf je speciálně vyvíjen pro práci s velkými objemy dat a to jak do počtu záznamů v jedné časové řadě, tak do množství časových řad. SW umožňuje rychle a efektivně provádět analýzy měřených nebo vypočtených časových řad.

Gandalf je součástí softwarové skupiny Powered by DHI, která je otevřená pro případné úpravy a doplňky na základě požadavků uživatelů. Díky tomu je možno jednoduše vyvinout a začlenit do systému nové funkce, které budou využívat již existující strukturu dat a budou spolupracovat s dalšími nástroji implementovanými v rámci software. Takto byla již přidány nástroje pro vyhodnocování dat ze záznamových zařízení čerpacích stanic, speciální výpočet přepadlých objemů na ČOV a další nástroje jako „užívatelsky definované importy/exporty“ pro import/export dat z přístrojů podle požadavku klienta.

Bližší informace naleznete zde.

Ke stažení: 

GANDALF 2023, License Manager 2023, Gandalf manuál 2023


Gandalf - time series tool solution

Gandalf is a strong tool for time series data processing, management and reporting. 

Gandalf provides a complex solution for processing, control and presentation of large time series data presented in a user-friendly manner. We can tailor GANDALF to your needs by adding new functionalities which are compatible with current system and data structure. 

Typical applications:

  • Urban drainage and drinking waters systems
  • Waste Water Treatment Plants, Water Treatment Plants and Industrial Plants
  • Environmental studies and projects
  • Master plans of urban infrastructure 

Gandalf offers an open solution, suitable to accept data in various formats and to communicate to common measuring devices, mathematical models and tabular processors as well. 

Gandalf is designed mainly to support monitoring projects and has become a crucial tool used in water management solutions within knowledge-based companies.

Detailed information are here.

Download: 

GANDALF 2023License Manager 2023Gandalf manual 2023