Měřící technika

V rámci komplexních služeb DHI a.s. také zajišťuje prodej a servis měřící techniky. Jedná se především o produkty firmy NIVUS GmbH, pro kterou má DHI a.s. výhradní zastoupení na území České a Slovenské republiky, dále firmy Fiedler – Mágr, ADS Enviromental Servises a dalších.

Detailní informace o přístrojích a stručný přehled nabízených produktů je ZDE.

Standardně nabízíme:

 • průtokoměry 
 • hladinoměry 
 • srážkoměry 
 • další přístroje 
 • sensory pro měření kvalitativních parametrů 
 • vzorkovací soustava 
 • metrologický radar 
 • měřící trať

Součástí nabízených služeb je především:

 • návrh řešení 
 • dodávka měřící techniky 
 • instalace a uvedení do provozu 
 • kalibrace 
 • zaškolení obsluhy

Pro dodávanou měřící techniku zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně dodání všech náhradních dílů.
Pro trvalé měrné profily dále nabízíme také zpracování naměřených dat formou měsíčních (ročních, týdenních apod.) reportů v tištěné nebo digitální podobě.

Přístroje jsou určeny pro dočasné i trvalé profily např. v těchto aplikacích:

 • čistírny odpadních vod, kanalizační systémy, včetně dešťových nádrží a oddělovacích komor, kalového hospodářství 
 • úpravny vod a vodárenské systémy 
 • monitoring vod, kvantitativní i kvalitativní ukazatele, včetně automatického odběru vzorků 
 • sledování povrchových vod 
 • závlahové systémy 
 • protipovodňový a hlásný systém 
 • průmyslové aplikace 
 • a další.