ДХИ трябва да са първите, на които да се обадите, когато имате сериозно предизвикателство за решаване свързано с водния сектор. Независимо дали е река, водохранилище, океан, брегова ивица, в рамките на града или е свързано с индустрията.

Нашият свят е вода, а нашите познания във водния сектор са най-добрите. Те представляват 50 години посветени на научни изследвания и опит в реалния живот в повече от 140 страни. Стремим се да направим знанията ни глобално достъпни за нашите клиенти и партньори посредством канализирането им чрез нашите местни екипи и уникален софтуер.

Така че, дали трябва да пестите вода, да я разпределите честно, да подобрите нейното качество, да извършите количествена оценка на въздействието и, или да я управлявате, ние можем да Ви помогнем. Нашите познания съчетани с опита на нашите екипи и силата на нашите технологии държат ключа към правилните решения.

DHI Bulgaria

DHI е независима международна консултантска и изследователска организация. Нашите цели са за ускоряване на технологичното развитие и компетентност в областта на водите, околната среда и здравето.

Клиенти

Клиенти на DHI са: промишленост, инженери консултанти, предприемачи, инфраструктурни и транспортни компании, правителствени компании и партньори, държавни органи, организации за развитие и финансови институции.

Услуги и технологии

Ние предлагаме широк спектър от консултантски услуги и съвременни технологии, софтуерни продукти, химични / биологични лаборатории и възможности за и изследване на физически модели, също така и организиране и провеждане на програми за мониторинг и, натурни измервания.

Международни центрове за сътрудничество

DHI е избран като център за сътрудничество за Световната здравна организация (СЗО), както и за програма за околната среда на ООН (UNEP), и освен това като консултативен център за Глобалното партньорство по водите.

Проучване и развитие

Изградена като организация с идеална цел, DHI е в състояние да инвестира 25% от своите човешки ресурси в научни проучвания и разработки. Днес ние си сътрудничим с университети в Дания и в чужбина и сме признати в световен мащаб за нашите иновации и експертиза.

Места и хора

Нашият главен офис се намира в Дания, но повече от половината ни служители работят в другите 29 офиса на DHI в цял свят. Ние сме повече от 950 служители в целия свят.

КАЛЕНДАР НА КУРСОВЕТЕ

Upcoming training courses

25-26 Sep
2 days
MIKE HYDRO BASIN This two-day course gives you an overview of how to use MIKE HYDRO Basin to support river basin management and reservoir operations. The course can be adapted to focus on different aspects of river basin management including hydropower, surface water gr Bulgaria
16-17 Oct
2 days
MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION This two-day course gives you an introduction to data management and numerical modelling (EPANET) of water distribution systems in order to enable you to set up and run simple MU WD models. Bulgaria
19-20 Oct
2 days
WEST This two-day course gives you an overview of the aspects to be addressed when modelling biological wastewater treatment plants. Training in  the WEST wastewater treatment plant (WWTP) modelling and simulation software is included. Bulgaria
17 Nov
1 day
WEST This one-day advanced course provides you with a good understanding of the advanced experiments available in WEST. Bulgaria