ДХИ трябва да са първите, на които да се обадите, когато имате сериозно предизвикателство за решаване свързано с водния сектор. Независимо дали е река, водохранилище, океан, брегова ивица, в рамките на града или е свързано с индустрията.

Нашият свят е вода, а нашите познания във водния сектор са най-добрите. Те представляват 50 години посветени на научни изследвания и опит в реалния живот в повече от 140 страни. Стремим се да направим знанията ни глобално достъпни за нашите клиенти и партньори посредством канализирането им чрез нашите местни екипи и уникален софтуер.

Така че, дали трябва да пестите вода, да я разпределите честно, да подобрите нейното качество, да извършите количествена оценка на въздействието и, или да я управлявате, ние можем да Ви помогнем. Нашите познания съчетани с опита на нашите екипи и силата на нашите технологии държат ключа към правилните решения.

DHI Bulgaria

DHI е независима международна консултантска и изследователска организация. Нашите цели са за ускоряване на технологичното развитие и компетентност в областта на водите, околната среда и здравето.

Клиенти

Клиенти на DHI са: промишленост, инженери консултанти, предприемачи, инфраструктурни и транспортни компании, правителствени компании и партньори, държавни органи, организации за развитие и финансови институции.

Услуги и технологии

Ние предлагаме широк спектър от консултантски услуги и съвременни технологии, софтуерни продукти, химични / биологични лаборатории и възможности за и изследване на физически модели, също така и организиране и провеждане на програми за мониторинг и, натурни измервания.

Международни центрове за сътрудничество

DHI е избран като център за сътрудничество за Световната здравна организация (СЗО), както и за програма за околната среда на ООН (UNEP), и освен това като консултативен център за Глобалното партньорство по водите.

Проучване и развитие

Изградена като организация с идеална цел, DHI е в състояние да инвестира 25% от своите човешки ресурси в научни проучвания и разработки. Днес ние си сътрудничим с университети в Дания и в чужбина и сме признати в световен мащаб за нашите иновации и експертиза.

Места и хора

Нашият главен офис се намира в Дания, но повече от половината ни служители работят в другите 29 офиса на DHI в цял свят. Ние сме повече от 950 служители в целия свят.

КАЛЕНДАР НА КУРСОВЕТЕ