Vänd er med förtroende till DHI när ni har tuffa utmaningar som rör vattenmiljöer, oavsett om det gäller vattendrag, sjöar, kust och hav, vatten i städer eller i industrin.
Om ni behöver spara vatten, förbättra vattenkvaliteten, bedöma vattnets påverkan, hantera vattenflöden eller fördela vattenresurser hjälper våra kvalificerade medarbetare dig att hitta den bästa lösningen.
Hela vår värld är vatten. Vår kunskap om alla sorters vattenmiljöer är unik. Det är resultatet av 50 års hängiven forskning inom vatten, miljö och hälsa och våra samlade erfarenheter från mer än 140 länder. Genom vår egenutvecklade programvara och våra lokala kontor arbetar vi ständigt med att göra vår kunskap globalt tillgänglig för kunder och samarbetspartner. Välkommen till DHI!

Beskrivning av DHI Sverige

DHI Sverige AB erbjuder specialiserade konsulttjänster i form av utredningar inom alla typer av vattenmiljöer med tonvikt på avancerad tillämpning av beräkningsmodeller.

DHI levererar beslutsunderlag såsom beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. 
DHI Sverige AB består av drygt 30 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö. 

DHI Sverige AB är ett helägt dotterbolag till DHI GROUP. DHI utvecklar, säljer, utbildar i och använder den egenutvecklade programvaran under namnet MIKE by DHI, vilka är etablerade, kommersiella programvaror i såväl Sverige som utomlands. DHI Sverige säljer, utbildar i och använder MIKE by DHI:s samtliga programvaror, där-ibland MIKE URBAN, MIKE 11, MIKE 21, MIKE FLOOD, MIKESHE och MIKE3 och har alltid tillgång till de senaste versionerna av programvarorna. Användningen av GIS-programvara (ArcGIS) är viktigt i våra utredningar, dels för att effektivisera arbetet, dels för att öka förståelsen för effektiv åtgärdsplanering. Inom DHI GROUP finns förutom resurserna i DHI Sverige ytterligare drygt 1200 medarbetare över hela världen.

DHI består av fyra huvudsakliga verksamhetsområden som erbjuder följande tjänster:

Vatten- och avloppsteknik: Utredningar och analys av funktion och dimensionering av vatten-, avlopps- och dagvattensystem. Nederbördsstatistik och analys, urban översvämningskartering och mätningar. Analys och konsekvensbedömningar av klimatförändringar i VA-systemen.

Vattenresurser: yt- och grundvattenfrågor i anslutning till vattenförsörjning, infrastrukturprojekt, översvämningar, närsaltbelastningar och kopplingar till urban miljö och samhällsplanering.

Marint: Marina frågor såsom byggande i kustmiljö, kusterosion, hamn och transportrelaterade havsfrågor, klimatpåverkan med stigande havsnivåer, vattenkvalitet, eutrofiering och badvattenkvalitet.

DHI Sverige AB är certifierat i kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008. 

Kommande Kurser

Kommande kurser i Sverige

16-17 Nov
2 days
MIKE FLOOD Integrated 1D and 2D urban flood modelling Sweden